Privacy 

Privacyverklaring Irene van Gent / Terug naar de Basis

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verwerkingsverantwoordelijke van de AVG is Irene van Gent, eigenaar van Terug naar de Basis gevestigd in Wervershoof, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30256175.

 

Verwerken persoonsgegevens

– inschrijven nieuwsbrief–

Door een formulier in te vullen en te verzenden op mijn website, geef jij je persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om met jou in contact te treden en met jou te communiceren, ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Geef je op andere wijze jouw persoonlijke contactgegevens (per email, telefoon of anderszins) dan geldt hiervoor hetzelfde als voor digitale gegevens.

 

– klant worden–

Word je klant van Terug naar de basis, dan worden je gegevens gebruikt in het klantenarchief en voor de facturen.

Beveiliging

Terug naar de basis heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider, Mailchimp en Google. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heeft Terug naar de basis met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Alle gegevens worden alleen in een online omgeving vastgelegd. Er is geen papieren archief.

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens blijven in het systeem staan, tot je je zelf uitschrijft. Voor klanten geldt dat de factuurgegevens 7 jaar bewaard moeten worden voor de Belastingdienst.

 

Rechten betrokkene 

Jouw privacy wordt gerespecteerd en Terug naar de basis zal er aan meewerken dat jij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken, kunt jij hierover contact opnemen. Mijn contactgegevens staan op deze website vermeld.